Galatheas Fugleprojekt i Salomonøerne
 

Yderligere læsning

 

Fugle der ikke kan flyve
Der findes omkring 60 fuglearter, der ikke kan flyve. De nedstammer alle fra fugle, der kunne flyve. De mest kendte flugtløse fugle er pingviner og strudse. Hos en enkelt art, Kaempeblishoenen, er det kun ungerne, der kan flyve, mens de voksne ikke kan. De fleste flugtløse fugle findes på øer, hvor de ikke har oplagte fjender. Flugtløse fugle er ofte særligt udryddelsestruede og mange arter er uddøde, deriblandt dronten og gejrfuglen, efter at mennesker og rotter har nået deres øer. I Salomonøerne lever der stadig en raekke fuglearter, der ikke - eller næsten ikke - kan flyve.
Læs mere: http://en.wikipedia.org/wiki/Flightless_bird

Vandhøns, papegøjer og duer der er forsvundet
En uforholdsmæssig stor del af de fugle, der er uddøde efter at mennesker har nået ellers ubeboede oceaniske øer har været vandhøns. Der skyldes blandt andet, at disse fugle har en tendens til at miste flyveevnen når de lever i geografisk isolation. Der findes mange arter af duer og papegøjer i Salomonøerne. Disse to grupper har også mistet en del arter på grund af menneskenes uvidenhed og hensynsløshed. Fuglene er truet, fordi deres levesteder bliver ødelagt af international toemmerhugst og fordi der kommer nye fjender til de øer, hvor de lever. Desuden er over 50 papegøjearter og over 40 duearter udryddelsestruede på verdensplan, fordi de bliver jaget i overdrevent omfang for føde eller for at blive solgt som burfugle.
Laes mere: http://www.birdlife.org/action/science/sowb/

Truede fuglearter og trusler mod verdens fugle
Ødelæggelse af fuglenes levesteder har negativ betydning for 86% af de af verdens fugle der i dag regnes for at være udryddelsestruede. Ødelæggelser af levesteder som skove og vådområder er den største trussel mod verdens fugle. Overdreven jagt og fangst er en væsentlig fare for hver tredje af de truede fuglearter. Ofte spiller flere trusler sammen om at slå en art ud. En del arter, der kan overleve i ødelagte skove, forsvinder, når de bliver jaget af mennesker. Det er også de her nævnte trusler, der er ved at gøre det af med 33 truede fuglearter, der kun kendes fra Salomonøerne. 
Læs mere:
http://www.birdlife.org/action/science/sowb/index.html
http://www.uwsp.edu/geo/faculty/heywood/geog358/endangr/extinctb/extinctb.htm

Den historiske gigantiske udryddelse af Stillehavsøernes fugle
Over 2.000 fuglearter, der levede på øer i Stillehavet er uddøde, efter at mennesker ankom med rotter, hunde, grise og andre dyr til øerne. Det mener i hvert tilfælde de forskere, der har studeret emnet grundigst. Næsten alle de ca. 135 fuglearter, der er uddøde siden år 1500 levede på øer. Fugle der lever på øer er særligt udryddelsestruede. Fuglearter, der findes på øer, er ofte udviklet der før, at mennesket ankom og tog rotter, katte, hunde og svin med sig. Disse fuglearter er ofte både fysisk og adfærdsmæssigt dårligt rustet til at modstå deres nyankomne fjender.
Læs mere:
http://www.amnh.org/science/biodiversity/extinction/Day1/bytes/JamesInterview.html

Klimaændringernes betydning for verdens fugle
En ny rapport fra Verdensnaturfonden belyser klimaændringernes betydning for verdens fugle
Læs mere:
http://www.panda.org/index.cfm?uNewsID=86460
Hele rapporten kan downloades her: http://assets.panda.org/downloads/birdsclimatereportfinal.pdf

 

Fotos: Michael Køie Poulsen

 

RETUR